Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Μητροπολίτης Πειραιώς- στοματικός έρωτας - hpv - καρκίνος...

Και ήπεν ο Άγιος :
"...ὁρμώμενοι ἐκ λόγων ποιμαντικοῦ χρέους καί ποιμαντικῆς εὐθύνης προσπαθοῦμε νά ἐμπεδώσωμε τήν ἀλήθεια ὅτι τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας εἶναι θάνατος καί ὅτι ἡ παράχρησις τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος ἐγκυμονεῖ τρομακτικές συνέπειες τόσο στήν ψυχική ὅσο καί τήν σωματική ὑγεία του."

Και ερωτώ εγώ ο αμαρτωλός! Η Ορθή Χρήσις,  ήτοι η προς τεκνογονίαν πράξις δεν εγκυμονεί τεραστίους κινδύνους; Μήπως από εκεί δεν προέρχεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, λόγω του απεχθούς ιού HPV?

Και ερωτώ εκ νέου! Μήτι και η απόλυτος αποχή εκ του σεξους και η καταπίεσις τον ορμών δεν ευθύνονται δια σωρείαν ψυχικών διαταρραχών; Η ψυχιατρική - ψυχολογία δεν είναι ἡ ἀληθής ἐπιστήμη που ἀποτελεῖ θεόσδοτη εὐλογία γιατί διακονεῖ τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί διασφαλίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν εὐτελισμό, τόν μηδενισμό καί τελικά τήν ἄρνηση τῆς ἀληθείας του; Ή μήπως αι επιστήμαι πρέπει πρώτον να περάσουν από την Ευλογίαν του εκάστοτε Μητροπολίτου και να επιστρέψομεν επιτέλους εις την ένδοξον εποχήν του Γαλλιλαίου;

Και κλείνω με ένα υπαρξιακόν ερώτημα: Εϊναι ευτελισμός του ανθρώπου το να κάμει έρωταν;  Ή μήπως είναι η μόνη απόδειξις δια το πόσον απολαμβάνει τον συνάνθρωπόν του και πόσον τον ποθεί;

Ευτυχώς την σήμερον υπάρχουν εμβόλια δια να προφυλαχθόμεν.

Ευχαί και νουθεσίαι

Ο Πάσης Blogoσφαιρας
Suncitizen...

Δεν υπάρχουν σχόλια: